6 kroków do skutecznej strategii zarządzania ryzykiem

21-05-2020 12:33
Ryzyko walutowe powstaje zawsze, gdy firma prowadzi działalność na rynkach zagranicznych i część swoich transakcji przeprowadza w obcych walutach. Dotyczy to zarówno eksporterów, wysyłających towary zagranicę i otrzymujących zapłatę w walutach obcych, jak i importerów, którzy muszą zapłacić w walucie za importowane towary czy surowce. W tym wpisie przedstawiamy 6 kroków, które dzielą Twoją firmę od skutecznego poradzenia sobie z ryzykiem finansowym.

Ryzyko walutowe wynika z niemożności stuprocentowego przewidzenia zmian kursów walut, zarówno w aspekcie ich kierunku, jak i skali. Dynamiczne zmiany kursów mogą w konsekwencji powodować poważne zmniejszenie zysków, generowanych przez przedsiębiorstwo przeprowadzające transakcje w więcej niż jednej walucie. Z tego powodu doświadczeni managerowie zarządzający firmami, coraz częściej podejmują decyzję, by powierzyć zarządzanie ryzykiem walutowym doświadczonym specjalistom.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem walutowym wiąże się ze specjalistyczną wiedzą, długoletnim doświadczeniem i trzymaniem się przyjętych standardów. W ponad dwudziestoletniej historii TMS Brokers doradzał kilkuset polskim firmom, zarówno przedsiębiorstwom rodzinnym, jak i największym spółkom notowanym na GPW. Nasze unikalne doświadczenie pozwoliło opracować skuteczny i wielokrotnie zweryfikowany proces zarządzania ryzykiem.

Krok 1: identyfikujemy źródła ryzyka

To proces złożony i wieloaspektowy. Polega on na oszacowaniu możliwych źródeł ryzyka i ich znaczenia dla firmy w aspekcie ryzyka ekonomicznego, transakcyjnego i przeliczeniowego. Pamiętamy przy tym, że każda firma funkcjonuje w nieco innych realiach, dlatego stawiamy na indywidualne podejście. Jest dla nas szczególnie ważne, by już na tym etapie sklasyfikować ryzyko w postaci określonych wartości.

Krok 2: określamy pozycję walutową

Na tym etapie oceniamy przewidywany poziom ryzyka walutowego dla danego przedsiębiorstwa i na tej podstawie oceniamy, jak duży poziom zabezpieczenia będzie konieczny.

Krok 3: mierzymy poziom ryzyka

Kolejny etap to określenie wartości ekspozycji, która nie została zabezpieczona, przy wykorzystaniu klasycznych technik takich jak: odchylenie standardowe, średnie odchylenie, analiza scenariuszowa, czy Value at Risk (VaR). Wszytskie te zabiegi mają na celu ocenienie jak wrażliwa na przetasowania na rynku walutowym może być Twoja firma i jej rentowność.

Krok 4: opracowanie strategii zarządzania ryzykiem

Na tym etapie opracowujemy optymalną dla naszego klienta strategię zarządzania ryzykiem. Uwzględnia ona specyfikę branży i unikalną charakterystykę przepływów poszczególnych firm. Kluczowe apsekty, które mają wpływ na stosowane rozwiązania to także m.in.:

  • liczba i charakter walut, na które firma ma ekspozycję,
  • stopień prawdopodobieństwa określenia przyszłych przychodów i kosztów,
  • wielkość i liczba kontraktów handlowych,
  • polityka wyznaczania cen,
  • praktyki stosowane w branży, 
  • liczba i doświadczenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem

Krok 5: kontrola zarządzania ryzykiem

Nasza praca tak naprawdę dopiero się zaczyna, gdyż skuteczne zarządzanie ryzykiem finansowym polega przede wszystkim na ciągłym szacowaniu jego poziomu i monitorowaniu jak zmieniające się wyceny walut i instrumentów finansowych oddziałują na wyniki i sytuację płynnościową przedsiębiorstwa.

Krok 6: ocena i weryfikakacja skuteczności stosowanej strategii

Wychodzimy z założenia, że każdy mechanizm da się ulepszyć, dlatego wypracowane schematy poddajmy cyklicznej ewaluacji, by jeszcze bardziej podwyższać ich skuteczność. Strategia zarządzania ryzykiem powinna być weryfikowana i dostosowywana okresowo, ale nie tylko. Wymagać tego mogą zmiany zachodzące zarówno w samym przedsiębiorstwie, np. w wyniku wejścia na nowe rynki, pozyskania nowych kontrahentów).  ale też na rynkach finansowych (krystalizowanie się nowych trendów, reżim zmienności, zmiany relatywnego kosztu zastosowania poszczególnych instrumentów.

 

Być może zainteresuje Cię również:

2021-02-11 14:15
Prognozy walutowe 2021 [zapis webinaru]
2020-10-15 13:23
Międzynarodowe zasady Incoterms
2020-10-06 13:06
Przed wyborami w USA [VIDEO]
2020-09-23 16:19
Trendy na rynku walut - nagranie z konferencji ABC Inwestowania
2020-08-12 13:19
Zmienność EUR/PLN spada, wraz z nią ceny opcji
2020-07-27 17:35
Nadmorska akcja edukacyjna trwa!
2020-07-24 11:46
Potężna fala słabości dolara, pandemiczny wystrzał USD/PLN wymazany
2020-07-10 14:52
TMS szkoli zachodniopomorskich przedsiębiorców
2020-07-05 13:13
Bartosz Sawicki o hedgingu dla Pulsu Biznesu
2020-07-02 08:40
Prognozy dla złotego i głównych walut [VIDEO]
2020-06-10 10:02
Zabezpieczanie ryzyka w kryzysie: jak radzą sobie firmy?
2020-05-21 12:33
6 kroków do skutecznej strategii zarządzania ryzykiem
2020-02-21 08:23
Brylanty, szampan, torebki i EUR/USD
2020-01-25 09:11
Liderzy biznesu boją się niepewności [WYNIKI BADAŃ]

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.