Blog dla firm

Jak pandemia wpłynęła na zabezpieczanie ryzyka walutowego? Jednym z głównych wyzwań w biznesie jest rosnąca niepewność. Z badań m.in.  Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że menadżerowie na całym...
Ryzyko walutowe wynika z niemożności stuprocentowego przewidzenia zmian kursów walut, zarówno w aspekcie ich kierunku, jak i skali. Dynamiczne zmiany kursów mogą w konsekwencji powodować poważne...
Fuzje i przejęcia, plasowanie długu na rynkach zagranicznych i jego późniejsza obsługa, sprzedaż dewiz w okresie płatności podatków lub na koniec roku fiskalnego lub ich zakup by wypłacić dywidendę...
Brexit, wojny handlowa między USA a Chinami, fala populizmu i wzrost napięć geopolitycznych. To tylko kilka z katalogu globalnych zagrożeń, które odciskają piętno na biznesie. Nie ma bowiem firmy,...

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.