Blog dla firm

Jak pandemia wpłynęła na zabezpieczanie ryzyka walutowego? Jednym z głównych wyzwań w biznesie jest rosnąca niepewność. Z badań m.in.  Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że menadżerowie na całym...
Ryzyko walutowe wynika z niemożności stuprocentowego przewidzenia zmian kursów walut, zarówno w aspekcie ich kierunku, jak i skali. Dynamiczne zmiany kursów mogą w konsekwencji powodować poważne...
Fuzje i przejęcia, plasowanie długu na rynkach zagranicznych i jego późniejsza obsługa, sprzedaż dewiz w okresie płatności podatków lub na koniec roku fiskalnego lub ich zakup by wypłacić dywidendę...
Brexit, wojny handlowa między USA a Chinami, fala populizmu i wzrost napięć geopolitycznych. To tylko kilka z katalogu globalnych zagrożeń, które odciskają piętno na biznesie. Nie ma bowiem firmy,...