Złoty słabszy po decyzji RPP

08-02-2022 16:18
We wtorek Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 50pb. Główna stopa procentowa wynosi obecnie 2,75 proc. Rada w komunikacie motywuje swoją decyzję dążeniem do obniżenia oczekiwań inflacyjnych oraz dbałością o sprowadzenie inflacji do celu NBP w średnim terminie.
Złoty słabszy po decyzji RPP

„Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie” – napisano w komunikacie. RPP podtrzymuje, że „aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej”, choć jednocześnie w komunikacie pozostawiono fragment: „NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym”. Jedynym zaskoczeniem w komunikacie jest decyzja o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowe z 2 proc. do 3,5 proc., co oznacza chęć redukcji nadpłynności z sektora finansowego.

Złoty osłabł po decyzji, gdyż część rynku oczekiwała ruchu o 75pb w górę. EUR/PLN początkowo odbił do 4,5450, ale ruch jest wygaszany. Kilkanaście minut po publikacji komunikatu EUR/PLN spoczął na poziomie 4,5320.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.