Złoty pod wpływem globalnego wahadła

27-01-2021 10:57
Pesymistyczny start tygodnia wypchnął EUR/PLN do 4,55, jednak wahania złotego i innych walut Europy Środkowo-Wschodniej są relatywnie niewielkie, pokazując, że lokalny rynek nie jest ostatnio na celowniku kapitału spekulacyjnego – nie ma masowej ucieczki, jeśli nie było wcześniej zawartych długich pozycji. Wzrost stopy bezrobocia w Polsce do 6,2 proc. w grudniu przechodzi bez echa.
Złoty pod wpływem globalnego wahadła

Wzrost stopy bezrobocia przerywa okres sześciu miesięcy stabilizacji na 6,1, ale ogólnie dane są pozytywnym dowodem działań osłonowych rządu, co ułatwi wyjście gospodarki z bieżącej fali restrykcji. Z perspektywy złotego dane nie maja większego znaczenia, gdyż rynek przede wszystkim podlega pod wahania nastrojów na rynkach zewnętrznych. Poniedziałkowa presja w końcu znalazł odbicie we wzroście EUR/PLN do 4,55 z 4,53 średnio w ubiegłym tygodniu. ale 2 grosze ruchu to niski wymiar kary, a szybkie odejścia od lokalnych szczytów potwierdzają nasze wcześniejsze założenia, że te poziomy są atrakcyjne do sprzedaży.

Fundamenty złotego pozostają sprzyjające i przemawiają za aprecjacją w średnim terminie i tylko obawy o interwencje NBP ograniczają apetyt na PLN. Mimo to przynajmniej do 4,50 jest przestrzeń, by kupować złotego i nie irytować NBP.

EUR/PLN - wykres 1H; Źródło: TMS

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.