Złoty na bocznym torze

24-11-2020 11:16
Po złotym nie widać praktycznie żadnej reakcji na odczyt PMI z Europy i USA, zawirowania na dolarze czy generalną poprawę nastrojów na rynkach zewnętrznych. Pozytywne warunki pomagają pozostawać EUR/PLN blisko dolnej bandy ostatniego zakresu wahań, ale podchodzenie pod 4,46 spotyka się z szybką reakcją popytu.
Złoty na bocznym torze

Dodając do tego brak zmienności na innych walutach regionu – HUF, CZK – można przyjąć, że nie ma obecnie siły zainteresowanej silniejszą alokacją kapitału w tej części świata. Można to tłumaczyć równowagą między pozytywnymi sygnałami z rynków zewnętrznych, a potencjalnym ryzykiem politycznym (spór o budżet UE) i zdrowotnym (pandemia, restrykcje i wpływ na gospodarkę).

Nawet jeśli czynniki ryzyka nie pozwalają inwestorom przejść do agresywnego kupowania, to przeważa nastawienie ryzykowne, o czym świadczy brak mocniejszej reakcji walut na wczorajszy wyskok USD (tąpnięcie EUR/USD) po silnych odczytach PMI. Sugeruje to, że inwestorzy nie czyhają na pretekst do sprzedaży walut regionu.

Mimo to interesującym jest, z jaką determinacją dochodzi do obrony 4,46 na EUR/PLN, choć wygląda to na realizację krótkoterminowej strategii kupuj 4,46 – sprzedaj 4,50 (jak to miało miejsce w okresie 16-18 listopada). Jednak przy optymistycznym klimacie inwestycyjnym na rynkach zewnętrznych, nie ma siły, do odbicia kursu ku górnej bandzie ostatniej konsolidacji.

Potencjalne przełamanie do 4,45 nie jest poza zasięgiem, choć w tym tygodniu może na to zabraknąć czasu. Pomimo że nastroje rynkowe są teraz pro-ryzykowne, możliwe, że przed świąteczną przerwą w USA (Święto Dziękczynienia w czwartek) dojdzie do redukcji ryzyka, co przyhamuje ewentualny zapał do umocnienia walut rynków wschodzących.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.