Zbyt drogi dolar

07-11-2022 09:21
Raport z amerykańskiego rynku pracy osłabił USD i spowodował przewagę kupujących na Wall Street. Dane były solidne, ale górę wzięły negatywne sygnały schłodzenia. Być może USD jest zbyt mocno „wykupiony” i brakuje już siły na dalszą aprecjację - przynajmniej w średnim terminie. Spadki EUR/USD po decyzji FOMC w minioną środę zostały w pełni odrobione. Główna para walutowa zbliżyła się do parytetu.

Przypomnijmy, że zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wyniosło 261 tys., co stanowi wyższą wartość od prognoz na poziomie 195 tys. Rewizji w górę uległ również odczyt wrześniowy do 315 tys. Negatywnym czynnikiem jest z pewnością wzrost stopy bezrobocia do 3,7 proc. czy spadek współczynnika aktywności zawodowej do 62,2 proc. z 62,3 proc. poprzednio.

Piątkowe dane o zatrudnieniu potwierdzają obraz z ostatnich kilku miesięcy. Choć rynek pracy zmierza w kierunku pożądanym przez Fed, to spowolnienie nadal jest bardzo powolne. Początek czwartego kwartału był jak dotąd dość pozytywny dla amerykańskiej gospodarki. Wraz z kilkoma innymi twardymi danymi z października, które już się ukazały, dane z rynku pracy nadal wskazują na utrzymującą się dobrą koniunkturę. Pożądany przez Fed wynik - przedłużający się wzrost gospodarczy poniżej długoterminowego trendu - nie został jeszcze osiągnięty. Należy oczekiwać dalszych podwyżek stóp procentowych, nawet jeśli zgodnie ze wskazaniem Fed będą one prawdopodobnie mniejsze niż ostatnio podjęte kroki o 75 punktów bazowych.

W tym tygodniu poznamy dane o inflacji z USA, które z pewnością wpłyną na zmienność. Piątkowe wydarzenia na rynku FX oraz giełdzie za oceanem, pokazują, że odbicie może być jeszcze większe. Jeśli CPI wypadnie poniżej oczekiwań (prognozy wskazują 8 proc.), wówczas możemy oczekiwać kontynuacji wyprzedaży USD. Rynek będzie bardziej wrażliwy na dane pokazujące mocniejszy spadek dynamiki wzrostu cen. Jeśli czwartkowa publikacja będzie poniżej zakładanych wartości, wówczas w dość szybkim tempie możemy znaleźć się na głównej parze walutowej w okolicach 1,0090 a następnie 1,0180 – gdzie zlokalizowany jest szczyt z września.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.