Wzrost bezrobocia w USA

18-02-2021 14:47
W ciągu tygodnia w Stanach Zjednoczonych przybyło 861 tys. nowych bezrobotnych. Martwi również rewizja poprzedniego odczytu o niemal 50 tys. w górę do poziomu 848 tys. osób.
Wzrost bezrobocia w USA

Niestety wzrosła również liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku, co sprawia, że całość raportu jest raczej pesymistyczna. Niemniej nie wywołuje ona perturbacji na rynkach finansowych.

Szerszy wniosek jaki można wyciągać z tygodniowego odczytu jest taki, że cel Fed jakim jest poprawa na rynku pracy jeszcze długo nie zostanie osiągnięty, co dla rynków finansowych oznacza nie mniej nie więcej niż utrzymanie luźnej polityki monetarnej w dającej się przewidzieć przyszłości.

Rynek pracy w USA, źródło: Bloomberg

Rynek pracy w USA, źródło: Bloomberg

Kurs EUR/USD utrzymuje tendencję z początku dnia i umacnia się do poziomu 1,2088. Wyraźnie zareagował rynek akcji, a na niecałą godzinę przed startem handlu na Wall Street futures na S&P500 cofa się o 0,6 proc.

Zastrzeżenia prawne