Wyniki spółek Novo Nordisk, Mastercard i Hennes & Mauritz

01-02-2024 14:41
Przed wczorajszą sesją swe wyniki finansowe za za poprzedni kwartał przedstawiły m.in. spółki Novo Nordisk Nordisk (duńska międzynarodowa firma farmaceutyczna), Mastercard (spółka i organizacja członkowska zrzeszająca ponad 25000 instytucji finansowych wydających karty płatnicze suygnowane marką i logo Mastercard, Maestro oraz Cirrus) i Hennes & Mauritz (H&M; szwedzka sieć sklepów z odzieżą).
Wyniki spółek Novo Nordisk, Mastercard i Hennes & Mauritz

Przed środową sesja swe wyniki finansowe za IV kw. ub.r przedstawiła spółka Novo Nordisk (duńska międzynarodowa firma farmaceutyczna). 

Przychody spółki w IV kw. ub.r. okazały się wyższe niż oczekiwania analityków (9,6 mld DDK wobec oczekiwań na poziomie 9,16 mld DDK), podobnie jak zysk netto na akcję (0,7156 DDK wobec 0,6696 DDK). 

Kurs akcji spółki Novo Nordisk, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Przed środową sesja swe wyniki finansowe za IV kw. ub.r przedstawiła Mastercard (spółka i organizacja członkowska zrzeszająca ponad 25000 instytucji finansowych wydających karty płatnicze suygnowane marką i logo Mastercard, Maestro oraz Cirrus). 

Przychody spółki w IV kw. ub.r. były nieznacznie wyższe od prognoz analityków (6,5 mld USD wobec 6,48 mld USD), a zysk netto na akcję przekroczył oczekiwania (0,7156 USD wobec 0,6696 USD). 

Kurs akcji spółki Mastercard, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Przed środową sesja swe wyniki finansowe za IV kw. ub.r przedstawiła spółka Hennes&Mauritz (H&M; szwedzka sieć sklepów z odzieżą). 

Przychody spółki były nieznacznie niższe od oczekiwań (62,65 mld SEK wobec 62,88 mld SEK), zaś zysk netto na akcję okazała się ponad 2-krotnie niższy od prognoz (0,97 SEK wobec 1,99 SEK). 

Kurs akcji spółki Hennes&Mauritz, dane dzienne (źródło: Bloomberg)


 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.