Wyniki spółek Morgan Stanley i Goldman Sachs

17-01-2024 12:58
We wtorek swe wyniki finansowe za IV kw. ub.r. przedstawiły m.in. spółki Morgan Stanley (jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie) oraz Goldman Sachs (jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie).
Wyniki spółek Morgan Stanley i Goldman Sachs

Przychody banku Morgan Stanley w IV kw. ub.r. okazały się nieco wyższe od prognoz analityków (1,9 mld USD wobec 12,79 mld USD), zaś zysk netto na akcję był wyraźnie niższy od oczekiwań (0,85 USD wobec 1,08 USD).

Kurs akcji Morgan Stanley we wrześniu ub.r. opuścił dołem tworzoną od początku 2022 roku formację „trójkąta symetrycznego”, następnie wykonał ruch powrotny do linii przełamanego wsparcia i ostatnio wznowił spadek, którego skalę można próbować szacować na podstawie rozmiarów opuszczonej dołem wspomnianej formacji „trójkąta symetrycznego”. Kurs akcji spółki przebywa obecnie tuż nad swoją rosnącą średnią 50-sesyjną, która przebywa tuż ponad zwyżkującą średnią 200-sesyjną kursu.

Kurs akcji spółki Morgan Stanley (USD), dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Przychody spółki Goldman Sachs za poprzedni kwartał okazały się nieco wyższe od prognoz analityków (11,32 mld USD wobec 10,83 mld USD), zaś zysk netto na akcję był znacznie wyższy od oczekiwań (5,48 USD wobec 3,8 USD).

Kurs akcji spółki na przełomie lat 2020/2021 wyłamał się w górę z trwającej 3 lat konsolidacji. Następne 2 lat kurs przebywał w obrębie formacji „trójkąta symetrycznego”. Następnie w grudniu ub.r. kurs wyłamał się w górę z tej formacji. Kurs akcji spółki przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej  50-sesyjnej, która znajduje się ponad zwyżkującą średnią 200-sesyjną kursu.

Kurs akcji spółki Goldman Sachs (USD), dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.