Wyniki spółek Johnson&Johnson, Procter&Gamble i Netflix

24-01-2024 14:35
We wtorek we wyniki finansowe za IV kw. przedstawiły m.in. spółki Johnson&Johnson (amerykański międzynarodowy koncern farmaceutyczny i kosmetyczny), Procter&Gamble (globalna grupa kapitałowa wytwarzająca dobra konsumpcyjne, głównie kosmetyki i środki higieny osobistej) oraz Netflix (servis VOD oferujący za zryczałtowaną opłatą dostęp do filmów i seriali przez media strumieniowe).
Wyniki spółek Johnson&Johnson, Procter&Gamble i Netflix

Przychody spółki Johnson&Johnson okazały się nieznacznie wyższe od oczekiwań (21,4 mld USD wobec 21 mld USD), podobnie jak zysk netto na akcję (2,29 USD wobec 2,28 USD).

Kurs akcji spółki Johnson&Johnson od ponad 20 lat przebywa w obrębie kanału długoterminowego trendu wzrostowego i odbił się od jego dolnego ograniczenia w 2022 roku. Ostatnio kurs przełamał w górę linię oporu poprowadzoną przez minima kursu z grudnia 2018 i września 2019 oraz przez szczyt z grudnia 2022 i kontynuował zwyżkę.

Kurs znajduje się obecnie ponad swoją rosnącą średnią 50-sesyjną, która przebywa powyżej zwyżkującej średniej 200-sesyjnej kursu.

Kurs akcji spółki Johnson&Johnson, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Przychody spółki Procter&Gamble w IV kw. ub.r. wyniosły 21,4 mld USD wobec prognoz na poziomie 21,47 mld USA, zaś zysk netto na akcje osiągnął poziom 1,84 USD wobec oczekiwań na poziomie 1,7 USD.

Kurs akcji spółki Procter&Gamble odbił się w październiku 2022 roku od dolnego ograniczenia domniemanego kanału trendu wzrostowego, w obrębie którego się porusza od marca 2020. Obecnie kurs walczy z poziomą linią oporu wyznaczaną przez jego lokalne maksima z okresu grudzień 2022-sierpień 2023.

Kurs przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 200-sesyjnej, która znajduje się ponad zwyżkującą średnią 50-sesyjną kursu.

Kurs akcji spółki Procter&Gamble, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Przychody spółki Netflix  prowadzącej serwis VOD oferujący za zryczałtowaną opłatą dostęp do filmów i seriali poprzez media strumieniowe w IV kw. ub.r. okazały się nieco wyższe od prognoz analityków (8,83 mld USD wobec 8,72 mld USD), zaś zysk netto na akcję był nieco niższy od oczekiwań (2,11 USD wobec 2,22 USD).

Kurs akcji spółki od wiosny 2022 roku przebywa w obrębie kanału średnioterminowego trendu wzrostowego, w którego ramach przełamał opór wyznaczany przez lekko rosnącą linię poprowadzoną przez minima kursu z 2019 i 2020 roku.

Kurs akcji spółki Netflix przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 50-sesyjnej, która znajduje się ponad zwyżkującą średnią 200-sesyjną kursu.

Kurs akcji spółki Netflix, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.