Wyniki spółek Brown&Brown, United Airlines Holdings i AGNC Invest

23-01-2024 10:47
W poniedziałek swe wyniki finansowe za IV kw. ub.r. przedstawiły m.in. Brown&Brown (amerykański broker ubezpieczeniowy specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem), United Airlines Holdings (amerykański holding prowadzący linię lotniczą) i AGNC Invest (REIT z USA)
Wyniki spółek Brown&Brown, United Airlines Holdings i AGNC Invest

Przychody spółki Brown&Brown w IV kw. ub.r. wyniosły 1,03 mld USD i były wyższe o 14,3 proc. niż te osiągnięte w IV kw. 2022 roku (901,4 mln USD) i nieco niższe od tych osiągniętych w III kw. ub.r. (1,07 mln).

Kurs akcji spółki Brown&Brown od września 2022 znajdujący się w obrębie kanału średnioterminowego trendu wzrostowego atakuje obecnie poziom swego poprzedniego historycznego szczytu z końca 2021 roku.

Kurs znajduje się obecnie ponad swoją rosnącą średnią 50-sesyjną, która przebywa powyżej zwyżkującej średniej 200-sesyjnej kursu.

Kurs akcji spółki Brown&Brown, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Przychody spółki United Airlines Holdings w IV kw. ub.r. wyniosły 13,63 mld USD wobec prognoz na poziomie 13,55 mld USD i były o 9,9 proc. wyższe niż rok wcześniej, kiedy wyniosły 12,4 mld USD.

Zysk netto na akcje wyniósł 2 USD wobec oczekiwań na poziomie 1,7 USD i był o 18,7 proc. niższy niż rok wcześniej, kiedy wyniósł 2,46 USD.

Kurs akcji spółki United Airlines Holdings w październiku 2023 roku przełamał w dół rosnącą linię wsparcia poprowadzoną przez minima kursu z marca 2020 i września 2022.

Kurs przebywa obecnie poniżej swojej rosnącej średniej 50-sesyjnej, która znajduje się pod opadającą średnią 200-sesyjną kursu.

Kurs akcji spółki United Airlines Holdings, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Przychody spółki AGNC Investment Corp. funkcjonującej jako REIT („real estate investment trust” czyli fundusz inwestujący w nieruchomości) w IV kw. ub.r. okazały się wyższe od prognoz (640 mln USD wobec 570,29 mln USD), zaś zysk netto na akcję był w IV kw. zgodny z oczekiwaniami (0,6 USD).

Kurs akcji spółki od grudnia ub.r. zmaga się z przechodzącą przez maksima kursu z lat 2021 i 2023 opadającą linią oporu.

Kurs akcji spółki AGNC Investment Corp. przebywa obecnie powyżej swojej opadające średniej 200-sesyjnej, która znajduje się ponad rosnącą średnią 50-sesyjną kursu.

Kurs akcji spółki AGNC Investment Corp., dane dzienne (źródło: Bloomberg)

​​​​​​​

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.