USD: spore rozczarowanie w NFP

07-05-2021 14:41
Za ogromne zaskoczenie należy uznać wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA w kwietniu tylko o 266 tys., podczas gdy konsensus zawieszony był na 1 mln. Co więcej, dane marcowe zrewidowano w dół do 770 tys. z 916 tys. Stopa bezrobocia skoczyła do 6,1 proc. (prog. 5,8 proc., poprz. 6 proc.).
USD: spore rozczarowanie w NFP

Dane mogą być zaburzone przez wpływ państwowej zapomogi dla bezrobotnych, przez co może występować mniejsza chęć powrotu do pracy.

Niezależnie od tego dane uciszają krytyków Fed apelujących o szybszą normalizację polityki pieniężnej.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spada o 7 pb do 1,50 proc. Traci dolar - EUR/USD skoczył do 1,2130.

Na rynku akcji: silnie odbija futures na Nasdaq100, ale kontrakt na S&P500 cofnął się o 0,2 pkt proc. (w skali dnia wciąż +0,3 proc.).

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.