USA: presja inflacyjna pozostaje wysoka

14-03-2023 16:12
Inflacja w USA wzrosła w lutym z 6,4 proc. do 6,0 proc, ale presja cenowa nie słabnie. Rezerwa Federalna powinna więc faktycznie dalej podnosić stopy procentowe. Ze względu jednak na obawy o stabilność finansową wynikające z zawirowań w bankach regionalnych, spekuluje się, że instytucja może na chwilę wstrzymać się z dalszym zacieśnianiem.

Spadek inflacji zasadniczej wynika przede wszystkim ze stabilizacji cen energii. Natomiast wskaźnik „core”, który lepiej odzwierciedla trend bazowy, prawie nie słabnie, pomimo spadków cen niektórych dóbr cieszących się dużym popytem w czasie pandemii, takich jak używane samochody (-2,8 proc. w stosunku do stycznia). Cały czas utrzymuje się silny wzrost cen w usługach. Nadal rosną czynsze w stałym tempie od 0,7 proc. do 0,8 proc. każdego miesiąca, co oznacza prawie 10 proc. w ujęciu annualizowanym. Optymistycznie wyglądają wskaźniki wyprzedzające w postaci prywatnych danych o czynszach za nowe umowy najmu,. Tu widać już słabnącą dynamikę.

Z perspektywy Fed szczególnie ważne jest to, że odwrócenie trendu w usługach (z wyłączeniem cen najmu domów) , na które liczył prezes Powell, jeszcze się nie zmaterializowało.

Ostatnie wydarzenia związane z bankructwem banku SVB (oraz innych regionalnych instytucji) spowodowało, że problem inflacji został zepchnięty na drugi plan. Dzisiejsze dane oraz te z piątku o rynku pracy właściwie przypieczętowały podwyżkę stóp na posiedzeniu, które będzie miało miejsce w przyszłym tygodniu. Teraz, w krótkim terminie, Rezerwa Federalna musi dokonać kompromisu pomiędzy koniecznością podniesienia kosztu pieniądza (aby zrealizować cel inflacyjny) a ryzykiem, jakie ta decyzja może stanowić dla niektórych banków oraz całego Wall Street.

Scenariusz wzrostu stóp proc. o 50 punktów bazowych został niemal w pełni oddalony. W takich okolicznościach taka decyzja wydaje się być zbyt ryzykowna. Nadal w grze jest ruch o połowę mniejszy, jednak coraz częściej mówi się, że Fed wykona pauzę. W takim scenariuszu dolar stracił by zdecydowanie do innych walut a indeksy giełdowe otrzymałyby paliwo do dalszych wzrostów.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.