USA: podwyżka stóp procentowych o 50 pb.

14-12-2022 20:01
Zgodnie z oczekiwaniami Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku postanowił podnieść kluczową stopę procentową o 50 punktów bazowych do poziomu 4,25-4,5 proc. To już siódmy wzrost kosztu pieniądza od marca tego roku. Dolar w pierwszej reakcji umacnia się. EUR/USD spada w okolice 1,0640

Rezerwa Federalna podała nowe projekcje makro. 

Prognozy inflacja PCE oraz bazowej zostały podwyższone na ten rok oraz kolejne lata. Wzrost gospodarczy średnioroczny w 2022 podniesiono (do 0,5 proc. z 0,2 proc. we wrześniu), ale na lata 2023 i 2024 obniżono. Stopa bezrobocia w tym roku ma wynieść 3,7 ale w 2023 i w 2024 ma urosnąć do 4,6 (wczesniej oczekiwano 4,4 proc.).

Nowe projekcje makro Rezerwy Federalnej, źródło: https://www.federalreserve.gov

Został również opublikowany nowy wykres kropkowy. Ścieźka stóp porcentowych została podniesiona. Medniana oczekiwań członków FOMC wskazuje, że cykl zakończy się w okolicach 5,125 proc. w 2023 roku. Stopy procentowe pozostaną dłuższy czas na podwyższonym poziomie. Na koniec 2024 roku wykres wskazuje poziom 4,125 proc. a na koniec 2025 roku 3,125 proc. 

Wykres kropkowy, źródło: Bloomberg

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.