USA: inflacja najwyższa od 1981 roku

13-07-2022 15:50
Inflacja w USA przebiła oczekiwania rynkowe. Dynamika wzrostu cen w relacji rok do roku wyniosła 9,1 proc. – najwyżej od listopada 1981 roku. Podwyżka stóp procentowych przez Fed o 75 punktów bazowych za 2 tygodnie jest niemalże pewna. Dolar umacnia się, choć przebicie parytetu przez parę EUR/USD jest niezwykle trudne.
USA: inflacja najwyższa od 1981 roku
Inflacja CPI oraz bazowa w USA, podział na składowe, źródło: Bloomberg

W czerwcu ceny ponownie wzrosły we wszystkich sektorach w stosunku do maja. Choć ponownie wyróżniała się energia (+7,5 proc.), to wyraźnie zdrożała także żywność (+1,0%) oraz pozostałe towary (+0,7 proc.) i usługi (+0,7 proc.). Zaskoczył w dużej mierze odczyt bazowy. Konsensus zakładał spadek do 5,7 proc. a wynik okazał się na poziomie 5,9 proc. To nadal mniej od wartości majowej (6 proc.).

Biorą pod uwagę wysoką determinację Powella do walki z inflacją, podwyżka kosztu pieniądza 27 lipca jest bardzo prawdopodobna.

Reakcja rynku jest zrozumiała. EUR/USD ponownie osiągnął parytet ale uczestnicy rynku konsekwentnie bronią tego poziomu. Główna para walutowa za każdym razem po dojściu do psychologicznej bariery rośnie o 40-60 pipsów.

Indeksy giełdowe zniżkują. SP500 traci 0,9 proc. a Nasdaq Composite traci 1,28 proc. Obawy przed recesją w przysłżym roku ponownie sa wyceniane przez rynek. Rośnie awersja do ryzyka.

Ceny ropy naftowej ponownie są pod presją. Wizja recesji w USA oraz obawy o słabnący popyt ze strony Chin (pandemia) powodują, że Brent spada poniżej 99 USD za baryłkę. Spadki po publikacji danych są jednak wymazywane.

Silny dolar oznacza z reguły słabego złotego. Tak też jest i tym razem. Pary EUR/PLN i USD/PLN rosną do 4,84. Do tego dochodzi duża niepewność związana z dostawami gazu z Rosji i wizja kryzysu energetycznego W takim środowisku rynkowym słabość naszej waluty może się utrzymywać.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.