USA: inflacja kontynuuje trend spadkowy

12-01-2023 15:43
Zgodnie z oczekiwaniami, presja inflacyjna w USA w grudniu osłabła. Wskaźnik inflacji spadł z 7,1 proc. do 6,5 proc.. W porównaniu z listopadem dynamika wzrostu cen faktycznie obniżyła się ze względu na tańszą benzynę. Nadal jednak pozostaje otwarty temat na jak dużą podwyżkę stóp procentowych zdecyduje się Fed na najbliższym posiedzeniu, które jest zaplanowane na początek lutego.
Inflacja CPI, bazowa oraz dekompozycja, źródło: Bloomberg

Inflacja w USA w grudniu zgodnie z oczekiwaniami uległa dalszemu osłabieniu. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny faktycznie spadły o 0,1 proc.; po wyłączeniu energii i żywności wzrosły o 0,3 proc.. W ujęciu rocznym wskaźnik spadł z 7,1 proc. do 6,5 proc.; po wyłączeniu energii i żywności zniżkował z 6,0 proc. do 5,7 proc.. W lecie szczytowe wartości wynosiły 9,1 proc. (inflacja zasadnicza) i 6,6 proc. (stopa bazowa).

Grudzień kontynuuje serię stosunkowo korzystnych raportów o inflacji. Prawdą jest, że przyczynił się do tego przede wszystkim spadek cen benzyny. Z kolei ceny żywności obecnie prawie wcale nie rosną. Odwrócenie trendu jest jednak widoczne również w przypadku wskaźnika bazowego, który nie uwzględnia silnie wahających się cen energii i żywności. Ponownie spadają ceny wielu dóbr, których w czasie pandemii było szczególnie mało, np. używanych samochodów (-2,5 proc. w stosunku do listopada).

Usługi wciąż wykazują trend wzrostowy. Czynsze, najważniejsza pozycja wydatków, ponownie nieco mocniej wzrosły. Dane z branży dotyczące nowych umów najmu sugerują jednak, że wzrost ich powinien niebawem spowolnić.

Dla Rezerwy Federalnej dzisiejsze dane to dobra wiadomość. Wskaźniki inflacji kontynuują trend spadkowy i oddalają się od szczytu ustanowionego w  wakacje ubiegłego roku. Dzisiejsze dane zwiększają prawdopodobieństwo, że amerykańska instytucja zdecyduje się na krok o 25 punktów bazowych na najbliższym posiedzeniu. Istotniejsze jest jednak to na jakim poziomie zatrzyma się finalnie cały cykl niż wielkość kolejnego ruchu. Ważny (w perspektywie podjęcia kolejnej decyzji) dla Fed-u z pewnością będzie również indeks kosztów zatrudnienia (ECI), który zostanie opublikowany pod koniec stycznia.

Wycena rynkowa dotycząca przyszłej ścieżki stóp procentowych uległa lekkie korekcie w dół. Kontrakty Fed Funds futures zakładają aktualnie, że zacieśnianie monetarne zakończy się w okolicach poziomu 4,9 proc. 

Wycena rynkowa ścieżki stóp procentowych w USA, źródło: Bloomberg

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.