Trwa konferencja prezesa NBP Glapińskiego

09-12-2021 15:30
Prezes NBP odpowie na pytania zarówno dziennikarzy zgromadzonych w sali jak. W trakcie wystąpienia złoty pozostaje relatywnie słaby. EUR/PLN w okolicy 4,60.
Trwa konferencja prezesa NBP Glapińskiego

Najważniejsze wypowiedzi Adama Glapińskiego:

 • Wzrost stóp procentowych był znaczący
 • W gospodarce globalnej trwa ożywienie, wzrost globalnego PKB będzie wynosił 6 proc. 
 • W przyszłym roku światowa koniunktura pozostanie korzystna
 • Nadal panuje duże ryzyko pandemii
 • NBP obserwuje rozwój sytuacji pandemicznej na świecie
 • NBP monitoruje ceny surowców, w szczególności ceny ropy naftowej
 • Inflacja w USA i strefie euro jest na wysokim poziomie
 • Inflacja w Niemczech jest na poziomie ponad 6 proc. 
 • EBC, który jest najważniejszym punktem odniesienia dla NBP, nadal utrzymuje ujemne stopy procentowe mimo podwyższonej inflacji
 • Inflacja jest zjawiskiem globalnym
   
 • W Polsce koniunktura jest bardzo dobra
 • ​PKB i dochody Polaków rosną bardzo szybko
 • Polska odrobiła straty pandemiczne
 • Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra
 • Bezrobocie jest na takim poziomie, że praktycznie nie jest odczuwalne
 • W Polsce jest bardzo wysoki wzrost wynagrodzeń oraz rośnie zatrudnienie
 • W listopadzie wg szacunku GUS inflacja wzrosła do 7,7 proc. za co odpowiada w głównej mierze wzrost cen surowców 
 • Istotnym czynnikiem podwyższającym inflację jest dynamiczny wzrost uprawnień do emisji CO2
 • Wzrost wynagrodzeń jest niższy niż wzrost wydajności pracy
 • Czynniki, które podbijają inflację są w dużej mierze czynnikami zewnętrznymi
 • W przyszłym roku podwyższona inflacja będzie się utrzymywać
 • NBP chce obniżyć inflację do poziomu celu inflacyjnego
 • Obniżenie podatków będzie zmniejszać inflację w krótkim horyzoncie i jest to dobre działanie rządu polskiego
 • Podwyżka stóp procentowych jest tak wykalibrowana aby nie osłabić znacząco wzrostu gospodarczego a w szczególności nie doprowadzić do wzrostu stopy bezrobocia
 • Decyzje NBP będą miały na celu obniżenie inflacji w średnim okresie (do 2023 roku)
 • Skup aktywów w zasadzie sam wygasł, nie jest przewidziana żadna inna operacja otwartego rynku 
 • Kurs złotego jest płynny
 • NBP nie ma celu, żeby osłabiać albo wzmacniać walutę
 • NBP zastrzega sobie prawo do interwencji, jeśli zakłócona jest płynność rynku
 • NBP nie wykonywał żadnej szarży na rynku walutowym
 • Jest znacząca przestrzeń do dalszych podwyżek, jeśli warunki będą tego wymagać
 • Jeśli warunki się nie zmienią jest duże prawdopodobieństwo, że NBP będzie kontynuował cykl podwyżek stóp proecntowych

 

Zastrzeżenia prawne