Szczyt UE pełen kłopotliwych kwestii

19-11-2020 10:18
Katya Adler z BBC donosi, że przywódcy państw Unii organizują dziś wideokonferencję, gdzie tematem ma być COVID-19 oraz kryzys wokół budżetu UE i funduszu naprawczego. Brexit nie jest oficjalnie punktem obrad, ale liderzy zażądali od Komisji Europejskiej przedstawienia planu działania na wypadek braku umowy handlowej.
Szczyt UE pełen kłopotliwych kwestii

Podobno niektóre kraje nalegają na rozpoczęcie przygotowań na wypadek bezumownego rozstania z Wielką Brytanią, co ma wywrzeć presję na Londynie.

Palącym problemem jest sprzeciw Polki i Węgier wobec powiązania wypłat środków w ramach budżetu z przestrzeganiem reguły praworządności. Weto w sprawie budżetu bloku uruchomienie Funduszu Naprawczego – środków na finansowe wsparcie państw poszkodowanych przez skutki pandemii.

Polska i Węgry mogą otrzymać duże korzyści ze środków z budżetu UE, a także z funduszu naprawczego, ale sprzeciwiają się temu, co uważają za selektywne i nieuczciwe wtrącanie się w sprawy wewnętrzne państw członkowskich. Ich punkt widzenia, ale nie weto, jest wspierane przez Słowenię.

Francja nalega, aby mechanizm praworządności nie został usunięty. Niemcy starają się lepiej zdefiniować, co należy rozumieć przez „praworządność”. Holandia i inne kraje proponują ostateczne rozwiązanie polegające na oddzieleniu funduszu naprawczego od budżetu, aby móc kontynuować jego realizację, ale bez udziału Polski i Węgier.

Zdaniem Adler „to jeden wielki bałagan”, który prawdopodobnie nie zostanie rozwikłany podczas dzisiejszej wideokonferencji.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.