Strefa euro w stagnacji w III kwartale

22-07-2022 11:12
Indeksy menedżerów zakupów za lipiec pokazują, że znaczny wzrost cen energii i trwające problemy z łańcuchem dostaw pozostawiają w gospodarce głębokie ślady. Indeks dla sektora produkcyjnego strefy euro spadł z 52,1 do 49,6, indeks dla sektora usług z 53,0 do 50,6. Wzmocni to pozycję „gołębi” w Radzie Prezesów ECB, którzy będą raczej dążyć do wolniejszego zacieśniania polityki pieniężnej, zwłaszcza, że pojawiają się sygnały, że impuls inflacyjny może wkrótce osiągnąć swój szczyt.
Strefa euro w stagnacji w III kwartale

Potężny wzrost cen konsumpcyjnych spowodował, że gospodarstwa domowe ograniczają znacznie swoje wydatki. Odczuwa to głównie sektor usługowy. Spada również popyt na produkty przemysłowe. Wskaźnik nowych zamówień uplasował się na poziomie zaledwie 42,6 pkt., co wskazuje na recesję. Produkcja przemysłowa jest nadal głównie hamowana na brak półproduktów. Gospodarka strefy euro w III kwartale będzie prawdopodobnie w stanie stagnacji. Już w II kwartale gospodarka urosła w relacji do do Q1 o jedyne 0,1 proc.

Ponadto słabszy popyt zmniejsza możliwości podnoszenia przez firmy cen sprzedaży. Komponenty cenowe wskaźnika PMI dla przemysłu są nadal wysokie, ale obecnie znacznie oddaliły się od swoich szczytowych poziomów.

Dzisiejsze dane z pewnością będą kolejnym argumentem dla obozu gołębi w Radzie Prezesów EBC, który opowiada się za wolniejszym zacieśnianiem polityki monetarnej. Tym samym presja na ponowne zejście EUR/USD do parytetu zwiększa się. 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.