Strefa euro: rośnie gospodarka i inflacja

30-07-2021 11:09
W drugim kwartale bieżącego roku PKB strefy euro urosło o 2 proc. kw/kw oraz o 13,7 proc. r/r – wynika ze wstępnych szacunków. Oba wskaźniki przebiły rynkowe oczekiwania. Szybciej rosną również ceny. Inflacja HICP wyniosła w lipcu ostatecznie 2,2 proc. r/r, co oznacza wzrost o 0,2 pkt. proc. względem szacunków. Odczyt pozostał neutralny dla notowań eurodolara, który oscyluje wokół 1,19.
 Strefa euro: rośnie gospodarka i inflacja

Kolejny kwartał w strefie euro przynosi ekspansję gospodarki motywowaną przede wszystkim poprawą sytuacji epidemicznej. Szersze luzowanie restrykcji sprawia, że większość branż ponownie funkcjonuje na większych obrotach. W ujęciu rocznym pomaga efekt niskiej bazy, który jest na tyle dobrze znanym zjawiskiem, że nie wywołuje większych emocji wśród traderów. Kluczowym czynnikiem prowzrostowym w gospodarce strefy euro była konsumpcja, a więc realizacja odroczonego popytu w branżach, gdzie było to niemożliwe z powodu pandemicznych restrykcji.

Notowania instrumentu EUR/USD, interwał: D1, źródło: TMS Brokers

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.