Sprzedaż w USA wyższa od oczekiwań

16-09-2021 14:43
W sierpniu wartość sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 0,7 proc. m/m. Po wyłączeniu ze statystyki samochodów wartość sprzedaży rosła o 1,8 proc. r/r. Całość raportu sprzedażowego jest bardzo mocna i rysuje pozytywny obraz sytuacji po stronie popytowej w USA.
Sprzedaż w USA wyższa od oczekiwań

W tym samym czasie podane dane o tygodniowej zmianie liczby bezrobotnych. W tygodniu kończącym się 11 września w USA przybyło 332 tys. nowo zarejestrowanych bezrobotnych, co jest wynikiem bardzo zbliżonym do szacunków. Wyraźnie spadła natomiast liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku i wyniosłą 2665 tys. osób wobec 2740 tys. szacowanych.

Reakcja rynku pokazuje, że dane zostały przyjęte z entuzjazmem. Pomimo, iż cena futures na indeks S&P500 znajduje się poniżej poziomów odniesienia, do notowania odbiły o kilka pkt. po publikacji. Na rynku walutowym dominuje dolar, co nie zmieniło się w momencie publikacji raportu.

Notowania instrumentu EUR/USD, interwał: D1, źródło: TMS Brokers

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.