Spółka dnia: Sygnity

22-01-2024 15:00
Kurs akcji spółki Sygnity (C/Z 35,3, C/S 4,7, C/WK 5,25, kapitalizacja 1052 mln PLN) powstałej w wyniku połączenia się spółek ComputerLandu i Emax próbuje ostatnio przełamać górne ograniczenia kanału trendu spadkowego, w obrębie którego przebywał od 1995 roku.
Spółka dnia: Sygnity

Kurs akcji spółki znajduje się powyżej swojej rosnącej średniej 50-tygodniowej, która przebywa powyżej poziomu rosnącej średniej 200-tygodniowej kursu.

Kurs akcji spółki Sygnity w latach 1995-2023, dane tygodniowe (źródło: Bloomberg)

 

W krótszej perspektywie kurs akcji spółki można umieścić w kanale trwającego od 2019 roku trendu wzrostowego. Kurs akcji spółki przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 50-sesyjnej, która znajduje się ponad rosnącą średnią 200-sesyjną kursu akcji spółki.

Kurs akcji spółki Sygnity w latach 2017-2023, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.