Spółka dnia: Śnieżka

08-01-2024 15:28
Kurs notowanych na GPW akcji spółki Śnieżka w Warszawie (stopa dywidendy 2,4 proc., C/Z 14,1, C/S 1,2, C/WK 2,93, kapitalizacja 1,040 mld PLN) od 2011 roku przebywa w obrębie kanału długoterminowego trendu wzrostowego. W jego ramach w 2017 roku kurs przełamał w górę poziom swego szczytu z 2007 roku i kontynuował zwyżkę.
Spółka dnia: Śnieżka

W latach 2020-2022 kurs akcji spółki wykonał ruch w dół w kierunku dolnego ograniczenia kanału trwającego od 2009 roku trendu wzrostowego. Ten spadek można też próbować traktować jako ruch powrotny do poziomu przełamanego w górę w 2017 roku szczytu z 2007 roku. Kurs odbił się od dolnego ograniczenia wspomnianego kanału trendu wzrostowego w październiku 2022 roku i wznowił zwyżkę.

Kurs znajduje się obecnie nad swoją rosnącą średnią 200-tygodniową, która przebywa powyżej zwyżkującej średniej 50-tygodniowej kursu.

Kurs akcji spółki Śnieżka w latach 2004-2023, dane tygodniowe (źródło: Bloomberg)

W krótszej perspektywie kurs akcji spółki od października 2022 roku przebywa w obrębie kanału średnioterminowego trendu wzrostowego i w jego ramach dotarł ostatnio do górnego ograniczenia kanału trendu spadkowego, w obrębie którego przebywa od 2019 roku,

Kurs przebywa obecnie nad swoją rosnącą średnią 50-sesyjną, która znajduje się w ponad zwyżkującą średnią 200-sesyjną kursu.

Kurs akcji spółki Śnieżka w latach 2018-2023, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.