Spółka dnia: LyondellBasell

28-03-2024 16:34
Kurs akcji notowanej na NYSE spółki LyondellBasell (stopa dywidendy 4,9 proc., C/Z 11,8, C/S 0,8, C/WK 2,58, kapitalizacja 33,3 mld USD) będącej amerykańską międzynarodową firmą chemiczną z siedzibą w Holandii, która jest najwiekszym na świecie sprzedawcą technologii związanych z polietylenem i polipropylenem ponownie zbliża się do poziomu oporu, z którym przegrywał w latach 2014, 2018, 2021 i 2022.
Spółka dnia: LyondellBasell

Kurs akcji spółki od dekady nieskutecznie walczy z poziomem oporu wyznaczanym przez okolice 114 USD i ostatnio ponownie powoli próbuje się do niego zbliżyć. 

Kurs akcji spółki znajduje się obecnie powyżej poziomu swojej średniej 50-tygodniowej, która przebywa ponad średnią 200-tygodniową kursu. 

Kurs akcji spółki LyondellBasell w latach 2010-2024, dane tygodniowe (źródło: Bloomberg)

Kurs akcji spółki walczy obecnie z poziomem oporu wyznaczanym przez jego maksima z lutego 2023 roku oraz września 2023 roku. 

Kurs akcji spółki przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej spółki 50-sesyjnej, która znajduje się ponad zwyżkującą średnią 200-sesyjną kursu. 

Kurs akcji spółki LyondellBasell w latach 2019-2024, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.