Spółka dnia: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

15-05-2024 13:13
Kurs akcji notowanej na GPW firmy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (stopa dywidendy 5,8 proc., C/Z 12,648, C/WK 1,892, kapitalizacja 1,97 mld PLN) będącej polską giełdą papierów wartościowych uderza właśnie w górne ograniczenie kanału 14-letniego trendu spadkowego.
Spółka dnia: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Kurs akcji przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 200-tygodniowej, która znajduje się powyżej rosnącej średniej 50-tygodniowej kursu. 

Kurs akcji spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010-2022, dane tygodniowe (źródło: Bloomberg)


W krótszej perspektywie kurs akcji spółki osiągnął górne ograniczenia kanału trendu wzrostowego, w obrębie którego przebywa od października 2022 roku. 

Kurs przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 50-sesyjnej, ta zaś znajduje się ponad zwyżkującą średnią 200-sesyjną kursu. 

Kurs akcji spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2022, dane dzienne (źródło: Bloomberg)


 

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.