Spółka dnia: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

20-12-2023 13:28
Kurs notowanych na GPW akcji spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (stopa dywidendy 6,5 proc., C/Z 11,834, C/S 4,2, C/WK 1,77, kapitalizacja 1,76 mld PLN) największą krajową giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej od 2010 roku przebywa w obrębie kanału łagodnego trendu spadkowego.
Spółka dnia: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Kurs odbijał się od dolnego ograniczenia tego kanału w latach 2012, 2016, 2020 i ostatnio w październiku 2022 roku. Kurs znajduje się obecnie nad swoją opadającą średnią 200-tygodniową, która przebywa powyżej zwyżkującej średniej 50-tygodniowej kursu.

Kurs akcji spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010-2023, dane tygodniowe (źródło: Bloomberg)

W krótszej perspektywie kurs akcji spółki od października 2022 kurs przebywa w obrębie kanału średnioterminowego trendu wzrostowego. Kurs przebywa obecnie nad swoją rosnącą średnią 50-sesyjną, która znajduje się w ponad zwyżkującą średnią 200-sesyjną kursu.

Kurs akcji spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.