Spółka dnia: Elektrotim

19-03-2024 16:15
Kurs notowanych na GPW akcji spółki Elektrotim (stopa dywidendy 7,1 proc., C/Z 5,0, C/S 0,3, C/WK 1,91, kapitalizacja 209,6 mln PLN) która wykonuje sieci elektroenergetyczne niskich, średnich i najwyższych napięć, instalacje elektryczne silnoprądowe i słaboprądowe, projektuje sieci i instalacje elektryczne, integruje systemy bezpieczeństwa, produkuje rozdzielnice elektryczne średniego i niskiego napięcia, świadczy usługi serwisowe w zakresie instalacji elektrycznych, wykonuje systemy zasilania sieci trakcyjnej, instalacje inżynierii ruchu drogowego oraz zarządza wielkoskalowymi przedsięwzięciami budowlanymi wiosną 2023 roku wybił się w górę z kanału 16-letniego trendu spadkowego.
Spółka dnia: Elektrotim

Kurs znalazł się ostatnio na swoim najwyższym od 2008 roku poziomie.

Kurs przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 50-tygodniowej, ta zaś znajduje się ponad zwyżkującą średnią 200-tygodniową kursu.

Kurs akcji spółki Elektrotim w latach 2007-2024, dane tygodniowe (źródło: Bloomberg)

Wykres kursu akcji spółki wiosną 2023 roku wyłamał się w górę z kanału trwającego od 2019 roku trendu wzrostowego. 

Od września 2022 roku kurs przebywa w obrębie kanału trendu wzrostowego niższego rzędu i w marcu br. odbił się od jego dolnego ograniczenia. 

Kurs przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 50-sesyjnej, ta zaś znajduje się ponad zwyżkującą średnią 200-sesyjnej kursu.

Kurs akcji spółki Elektrotim w latach 2019-2024, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.