Spółka dnia: Echo Investment

25-03-2024 14:50
Kurs notowanych na GPW akcji spółki Echo Investment (stopa dywidendy 9,7 proc., C/Z 52,9 proc., C/S 2,0, C/WK 1,07, kapitalizacja 1,87 mld PLN) będącej polskim deweloperem realizującym inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości - mieszkaniowym, biurowym i centrów handlowych - w 2015 roku wyłamał się w dół z kanału trwającego od 1996 roku trendu wzrostowego, do 2022 roku spadł o szerokość opuszczonego dołem kanału, po czym rozpoczął zwyżkę.
Spółka dnia: Echo Investment

Kurs akcji spółki Echo Investment w latach 1996-2024, dane tygodniowe (źródło: Bloomberg)

Kurs przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 50-tygodniowej, ta zaś znajduje się ponad zwyżkującą średnią 200-tygodniową kursu.

Kurs akcji spółki Echo Investment w latach 2015-2024, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Wykres kursu akcji spółki w kwietniu 2023 roku wyłamał się w górę z kanału 7-letniego trendu spadkowego. 

Kurs przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 50-sesyjnej, ta zaś znajduje się ponad zwyżkującą średnią 200-sesyjnej kursu.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.