Spółka dnia: Deutsche Telekom

09-07-2024 13:57
Kurs akcji spółki Deutsche Telekom (stopa dywidendy 3,3 proc., C/Z 26,6, C/S 1,1, C/WK 2,0, kapitalizacja 118,1 mld EUR) w 2022 roku wyłamał się w górę z 20-letniej formacji "odwróconej głowy z ramionami".
Spółka dnia: Deutsche Telekom

Wykres kursu akcji spółki przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 50-tygodniowej, która znajduje się ponad swoją rosnącą średnią 200-tygodniową.

Kurs akcji spółki Deutsche Telekom (EUR), dane tygodniowe (źródło: Bloomberg)

Wykres akcji spółki od marca 2020 przebywa w obrębie kanału średnioterminowego trendu wzrostowego. 

Wykres kursu akcji spółki przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 50-sesyjnej, która zajduje się ponad zwyżkującą średnią 200-sesyjną kursu.

Kurs akcji spółki Deutsche Telekom (EUR), dane dzienne (źródło: Bloomberg)

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.