Spółka dnia: Benefit Systems

30-11-2023 21:09
Kurs notowanych na GPW akcji spółki Benefit Systems (stopa dywidendy 2,2 proc., C/Z 15,5, C/S 2,2, C/WK 6,3, kapitalizacja 5,59 mld PLN) oferującej firmom programy dodatkowych świadczeń pracowniczych od 2011 roku przebywa w obrębie kanału długoterminowego trendu wzrostowego, w ramach którego ustanawiał ostatnio swe historyczne rekordy. Górne ograniczenie tego kanału trendu wzrostowego przebywa obecnie ok. 50 proc. powyżej obecnego poziomu kursu.
Spółka dnia: Benefit Systems

Górne ograniczenie wspomnianego wyżej 12-letniegi kanału trendu wzrostowego znajduje się o ok. 50 proc. wyżej dzisiejszego poziomu kursu. Bardzo podobny do zasugerowanego w ostatnim zdaniu celu zwyżki podpowiada rozmiar opuszczonej górą w maju br. konsolidacji z okresu styczeń 2018-maj 2023. Kurs przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 50-tygodniowej, która znajduje się powyżej zwyżkującej średniej 200-tygodniowej kursu. 

Cena akcji spółki Benefit Systems w latach 2011-2023, dane tygodniowe (źródło: Bloomberg)

W krótszym horyzoncie czasowym kurs przebywa obecnie w obrębie kanału rozpoczętego w czerwcu ub.r. kanału trendu wzrostowego. Zwyżka w ramach tego trendu doprowadziła w maju br. do przełamania w górę poziomu szczytu kursu ze stycznia 2018. Sugeruje to dalszy wzrost kursu trwający mniej więcej kwietnia 2024 do poziomu sugerowanego przez rozmiary opuszczonej górą ponad 5-letniej konsolidacji. Kurs przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 50-sesyjnej, która znajduje się ponad zwyżkującą średnią 200-sesyjną kursu.

Cena akcji spółki Benefit Systems w latach 2016-2023, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.