Spółka dnia: Benefit Systems

27-05-2024 13:47
Kurs akcji notowanej na GPW spółki Benefit Systems (stopa dywidendy 1,4 proc., C/Z 18,4, C/S 3,0, C/WK 8,01, kapitalizacja 8,875 mld PLN) działające w branży programów dodatkowych świadczeń pracowniczych dotarł ostatnio do górnego ograniczenia kanału trendu wzrostowego, w obrębie którego przebywa od 2011 roku.
Spółka dnia: Benefit Systems

Kurs akcji spółki przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 50-tygodniowej, która znajduje się ponad 200-tygodniową średnią kursu. 

Kurs akcji spółki Benefit Systems latach 2011-24, dane tygodniowe (źródło: Bloomberg)

Wykres akcji spółki od lipca 2022 roku przebywa w obrębie kanału średnioterminowego trendu wzrostowego. 

W maju 2023 roku kurs akcji spółki wybił się w górę z trwającej od 2018 roku konsolidacji i zbliża się obecnie, do celu zwyżki sugerowanego przez rozmiary tej opuszczonej górą konsolidacji. 

Kurs akcji spółki znajduje się obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 50-sesyjnej, która przebywa ponad zwyżkującą średnią 200-sesyjną kursu. 

Kurs akcji spółki Benefit Systems w latach 2017-2024, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.