Spółka dnia: Atlassian Corporation

22-12-2023 13:18
Kurs notowanych rynku Nasdaq akcji amerykańsko-australijskiej spółki Atlassian Corporation (stopa dywidendy -, C/Z -, C/S 17,0, C/KW 81,69, kapitalizacja 63,2 mld USD) dostarczającej rozwiązania programistom, kierownikom projektów i innym zespołom programistycznym w latach 2015-2021 przebywał w obrębie kanału silnego trendu wzrostowego. Kurs silnie skorygował tą zwyżkę w latach 2021-2022, po czym podjął próbę dalszego wzrostu.
Spółka dnia: Atlassian Corporation

Kurs znajduje się obecnie nad swoją rosnącą średnią 200-tygonwiową, która przebywa tuż powyżej średniej 50-tygodniowej kursu.

Kurs akcji spółki Atlassian Corporation w latach 2015-2023, dane tygodniowe (źródło: Bloomberg)

W krótszej perspektywie kurs akcji spółki od jesieni 2022 roku przebywa w obrębie kanału średnioterminowego trendu wzrostowego, którego górne ograniczenia właśnie osiągnął. Kurs przebywa obecnie nad swoją rosnącą średnią 50-sesyjną, która znajduje się w ponad zwyżkującą średnią 200-sesyjną kursu.

Kurs akcji spółki Atlassian Corporation w latach 2020-2023, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.