Spółka dnia: Allstate Corp.

22-04-2024 19:37
Kurs akcji spółki Allstate Corp. (stopa dywidendy 2,1 proc., C/Z 407,8, C/S 0,8, C/WK 2,92, kapitalizacja 46,2 mld USD) będącej amerykańską spółką ubezpieczeniową w 2017 roku wybił się w górę z kanału trwającego od 1994 roku trendu wzrostowego.
Spółka dnia: Allstate Corp.

Od 2009 roku kurs akcji spółki przebywa w obrębie kanału trendu wzrostowego niższego rzędu. 

Kurs akcji spółki przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 50-tygodniowej, która znajduje się ponad zwyżkującą średnią 200-tygodniową kursu. 

Kurs akcji spółki Allstate Corp. w latach 1993-2024, dane tygodniowe (źródło: Bloomberg)

W krótszej perspektywie kurs akcji spółki na przełomie lat 2023 i 2024 przełamał w górę strefę oporu wyznaczaną przez jego szczyty z lat 2021-2023. 

Kurs akcji spółki można umieścić w obrębie kanału trwającego od marca 2020 roku trendu wzrostowego. 

Kurs przebywa obecnie powyżej swojej rosnącej średniej 50-sesyjnej, która znajduje się ponad zwyżkującą średnią 200-sesyjną kursu. 

Kurs akcji spółki Allstate Corp. w latach 2019-2024, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.