SNB utrzymuje stopy bez zmian

17-06-2021 09:51
Bank centralny w Szwajcarii utrzymał w czwartek główne parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie. Główna stopa procentowa wynosi -0,75 proc. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami.
 SNB utrzymuje stopy bez zmian

Jednocześnie SNB minimalnie podnosi średnio terminowe prognozy inflacji, której motorem napędowym są ceny ropy naftowej oraz usług turystycznych. W dalszym ciągu jednak bank stoi na stanowisku, że są to zjawiska przejściowe i w długim terminie oczekuje zahamowania wzrostu cen. W dalszym ciągu bank zastrzega sobie możliwość interwencji na rynku walutowym w celu przeciwdziałania aprecjacji kursu CHF.

EUR/CHF oscyluje w okolicy poziomów odniesienia, gdyż decyzja jest zgodna z rynkowym konsensusem. Kurs znalazł się na poziomie 1,0905. Równie skromne zmiany notowane są w przypadku pary CHF/PLN, z kursem na poziomie 4,1515.  

Zastrzeżenia prawne