Słabe nastroje w Niemczech

17-12-2021 10:10
Raportowane we wskaźniku Ifo nastroje inwestorów w Niemczech jawią się jako niekorzystne, pomimo w dużej mierze w związku z sytuacją epidemiczną. W ocenie bieżącej koniunktura została oceniona na 96,9 pkt. pkt., a więc mniej niż przy okazji poprzedniego odczytu. Perspektywy biznesu zostały ocenione przez ankietowanych na 92,6 pkt. Oba szacunki są niższe od oczekiwań. Z pewnością na niekorzystny obraz sytuacji gospodarczej wpływają restrykcje związane z nowym wariantem koronawirusa, ale swoją cegiełkę dokłada również inflacja czy, mimo wszystko, utrzymujące się problemy podażowe. Jastrzębie działania banków centralnych nie zostały wzięte pod uwagę w grudniowej ankiecie, niemniej one również mogą oddziaływać niekorzystnie na gospodarkę. Po publikacji futures indeksu DAX cofnął się dość wyraźnie i obecnie oscyluje wokół 15,5 tys. pkt.
Słabe nastroje w Niemczech
Zastrzeżenia prawne