Sektor przemysłowy w Europie wciąż stabilny

01-07-2021 09:59
Czwartkowe odczyty PMI utwierdzają w przekonaniu, że sektor przemysłowy w dobie pandemii ma się świetnie, choć również zmaga się z pewnymi problemami.
Sektor przemysłowy w Europie wciąż stabilny

W kraju najsilniej dotkniętym pandemią, udział przemysłu w PKB jest mniejszy niż w innych gospodarkach, niemniej również we Włoszech sytuacja sektora jest bardzo stabilna. W czerwcu ekspansja sektora wyrażona wskaźnikami koniunktury nieco wyhamowała (stabilizacja na poziomie 62,2 pkt.). Głównym czynnikiem napędzającym branżę pozostaje duża liczba nowych zamówień, która z uwagi na wąskie gardła w łańcuchu dostaw przekłada się na duże zaległości produkcyjne.

Sektor przeżywa rozkwit w większości gospodarek. Wcześniej opublikowane dane z regionu CEE. Na Węgrzech wartość PMI wzrosła do 54,7 pkt. (poprzednio 52,8 pkt.). W Czechach dynamika wzrostu była mniejsza, ale wartość wskaźnika znajduje się na wyższym poziomie 62,7 pkt. Strukturalnie sytuacja w przemyśle w całej Europie jest dokładnie taka sama. Wysoki popyt wraz z ograniczeniami w dostawach przekładają się na wysoką inflację producencką.

Rynek akcji w czwartek jest optymistycznie nastawiony. Futures na większość europejskich indeksów zwyżkują, choć na FX przeważa dolar. EUR/USD znajduje się w okolicy poziomów odniesienia, przy cenie kontraktu na niemiecki DAX rosnącej o 0,8 proc.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.