Rynek pracy odporny na kryzys

21-01-2021 10:45
Rynek pracy w Polsce znacznie lepiej przechodzi kryzys wywołany pandemią COVID19, niż można było na początku zakładać. Wiele wskazuje na to, że struktura polskiego rynku pracy, a także działania skrojone na pomoc firmom przyniosły rezultat.
Rynek pracy odporny na kryzys

Główny Urząd Statystyczny zaraportował, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu ubiegłego roku o 6,6 proc. r/r i wyniosło 5973,75 zł. Wzrost płac odnotowano przy spadku zatrudnienia o 1 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dane w ujęciu miesięcznym pokazują, że grudzień był dość dobrym miesiącem na tle innych. W porównaniu z listopadem, zatrudnienie rosło o 0,2 proc., a wynagrodzenie o 8,9 proc.

Podczas gdy wiele krajów południowej Europy przeżywa fatalne skutki pandemii, polski rynek pracy trzyma się stabilnie. Naturalnie nie jesteśmy „zieloną wyspą”, ale negatywnie skutki są relatywnie niewielkie. W dużej mierze odpowiada za to struktura polskiego rynku pracy. W porównaniu z krajami południa Europy, zatrudnienie w Polsce w sektorze usług jest niewielkie. Jeszcze ważniejszy jest podział na sekcje PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

Według danych GUS z 3Q2020, w przedsiębiorstwach należących do działu zakwaterowanie i gastronomia pracowało około 200 tys. osób. Ten sektor został najsilniej dotknięty przez pandemię, lecz wpływ na polski rynek pracy w skali makro był niewielki.

Jednocześnie zdecydowania większość zatrudnionych, blisko 2,5 mln., to pracownicy z działu tzw. przetwórstwa przemysłowego. Generalnie cały sektor przemysłowy wykazał się dużą odpornością na skutki pandemii COVID19.

W jakimś stopniu na wzrost płac miały wpływ podwyżki wyprzedzające wzrost płacy minimalnej, ale wpływ tego zjawiska jest trudny do oszacowania. Naszym zdaniem, działalnie pomocowe również nie pozostały bez znaczenia, gdyż skorzystanie z tarczy finansowej implikowało konieczność utrzymania zatrudnienia. Pewien wpływ na wysokość zatrudnienia mogły mieć także kwarantanny, które często pustoszyły zakłady i nakładały konieczność poszukiwania nowych, tymczasowych rąk do pracy.

Podsumowując, polski rynek pracy wykazał się dość dużą odpornością na kryzys pandemiczny, choć w mikroskali wiele przedsiębiorstw ucierpiało, co odbijało się negatywnie na pracownikach. Złoty obojętnie przechodzi obok danych i porusza się w kanale 4,52-4,54, który z jednej strony ograniczany jest przez nastoje rynkowe, a z drugiej przez groźbę interwencji NBP.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.