RUB – polityka vs technika

27-01-2021 12:15
Temat zatrzymania Nawalnego i protestów jego zwolenników początkowo skupiał uwagę mediów i skutkował presją osłabienia rubla, ale kolejne dni przynoszą stopniowe spychanie czynnika ryzyka na dalszy plan. Zrównanie szczytów z drugiej połowy grudnia na wykresie USD/RUB zachęciło lokalnych przedsiębiorstwa do sprzedaży dolara. Trend boczny podtrzymany.
USD/RUB - wykres 1D; Źródło: TMSDirect
USD/RUB - wykres 1D; Źródło: TMSDirect

Sobotnie protesty poparcia dla zatrzymanego Nawalnego pojawiały się na pierwszych stronach gazet, ale w środowisku ekonomicznym nie było zbyt intensywnego zainteresowania. Poza wstępnym dyskontem ewentualnego rozwinięcia ryzyka geopolitycznego z czasem temat przycichł, ale rynek rubla wrócił do porządku dziennego.

Od strony technicznej USD/RUB na 75,84 zrównał szczyty z drugiej połowy grudnia, gdzie dodatkowo wypada 38,2-proc. zniesienie Fibonacciego ruchu spadkowego październik-grudzień. Silny opór techniczny zatrzymał wzrosty, a lokalni eksporterzy wciąż mieli potrzeby sprzedaży dolara pod realizowane płatności. Ogólnie klimat w stosunku do walut rynków wschodzących pozostaje niepewny, co przyhamuje głębsze odreagowanie rubla, ale na razie górna banda kanału (72,60-75,84) jest respektowana.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.