Rozczarowujące Ifo

26-07-2021 10:21
Badanie koniunktury Instytutu Ifo przynosi mieszany obraz niemieckiej gospodarce. Widoczna poprawa oceny bieżącej (100,4 vs 99,6 poprzednio) oraz pogorszenie oceny perspektyw (101,2 vs 104 poprzednio) to w dużej mierze efekt realizacji części pozytywnych scenariuszu i zmniejszenie szans na pozytywne zaskoczenia w przyszłości. Ogólny wskaźnik minął się jednak z oczekiwaniami i uplasował na poziomie 100,8 pkt., przy oczekiwaniach na poziomie 102,5 pkt.
Rozczarowujące Ifo

Rynek przyjął odczyt relatywnie spokojnie. Wprawdzie notowania terminowe indeksu DAX spadają o 0,7 proc., ale ruch został zapoczątkowany znacznie wcześniej i jest raczej efektem globalnych nastrojów. EUR/USD utrzymuje się w okolicy poziomów odniesienia przy 1,1774. 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.