Rosną wydatki Amerykanów

25-02-2022 14:43
Raport o wydatkach i dochodach Amerykanów przyniósł istotne zaskoczenie po stronie wydatkowej. W styczniu rosły one o 2,1 proc. m/m przy braku wzrostu dochodów. Przed miesiącem powyżej oczekiwań rosła wartość zamówień na dobra trwałe (+1,6 proc. vs 0,7 proc. prognozowane). Według opublikowanych danych miara inflacji PCE wzrosła do 5,2 proc. r/r (poprzednio 4,9 proc. r/r).
 Rosną wydatki Amerykanów

Popyt wśród konsumentów w USA wydaje się być silny, co mogłoby podsycać oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w USA. Pomimo to, sądzę, że w gospodarkach rozwiniętych znacząco ogranicza się pole do agresywnych podwyżek stóp procentowych (zbyt duża niepewność co do rozwoju zdarzeń na Ukrainie). W Stanach Zjednoczonych do niedawna rozważana podwyżka o 50pb w marcu wydaje się być poza dyskusją. Obecnie prawdopodobny jest ruch o 25pb w górę, choć sytuacja na świecie jest na tyle dynamiczna, że losy polityki pieniężnej mogą potoczyć się w każdym kierunku. 

Pomimo próby obrony Kijowa przed agresorem nastroje na rynkach finansowych zdają się być dobre. Futures czołowych indeksów zyskują na wartości, a notowania eurodolara odbijają. 
 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.