Roczna dynamika sprzedaży detalicznej w strefie euro ujemna 13-ty miesiąc z rzędu

06-12-2023 11:40
Sprzedaż detaliczna w strefie euro była w październiku br. po uwzględnieniu liczby dni roboczych niższa niż rok wcześniej o 1,2 proc. Ekonomiści oczekiwali wyniku na poziomie -1 proc. Miesiąc wcześniej ta dynamika wynosiła -2,9 proc.
Roczna dynamika sprzedaży detalicznej w strefie euro 13-ty miesiąc z rzędu

Strefa euro, sprzedaż detaliczna, zmiana roczna (proc.), dane miesięczne (źródło: Bloomberg)

 

Kurs EUR/USD próbował wrócić w listopadzie br. powyżej linii poprowadzonej przez minima kursu grudzień 2022-sierpień 2023, ale obecnie jest ponownie poniżej tej linii. Równocześnie kurs EUR/USD atakuje od góry dolne ograniczenie kanału trwającego od października ruchu wzrostowego. 

EUR/USD, dane dzienne (źródło: Bloomberg)

 

 

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.