Rezygnacja Weidmanna

21-10-2021 16:22
Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Jens Weidmann (prezes Bundesbanku) zrezygnował z pełnionej funkcji. Na decyzję mógł wpłynąć fakt, że często nie był on w stanie uzyskać akceptacji dla swoich pomysłów w Radzie EBC. Następca będzie prawdopodobnie mniej jastrzębi w swoich poglądach. EBC raczej nie zrezygnuje w przewidywalnej przyszłości z bardzo ekspansywnej polityki pieniężnej, nawet jeśli ryzyka inflacyjne w ostatnim czasie wzrosły.
Rezygnacja Weidmanna

W oficjalnym komunikacie (oświadczeniu banku oraz w liście do pracowników) przyczynę rezygnacji podano jako problemy osobiste. Uderzające jest jednak to, że wypowiedzi dotyczące polityki monetarnej zajmują w nich dużo miejsca. Jens Weidmann domaga się na przykład, aby poświęcić więcej uwagi "skutkom ubocznym, a w szczególności ryzykom dla stabilności finansowej" luźnej polityki monetarnej. Ponadto, EBC nie powinien patrzeć "jednostronnie na ryzyka deflacyjne". Wreszcie, w odniesieniu do przyjętego w czasie kryzysu programu skupu obligacji PEPP, podkreśla, że jego "nadzwyczajna elastyczność" jest proporcjonalna tylko w "sytuacji nadzwyczajnej", dla której został stworzony. Wypowiedź ta jest o tyle ważna, że obecnie w Radzie EBC pojawiają się inne głosy, które chcą zachowania tej elastyczności nawet po zakończeniu programu PEPP.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.