Rentowności obligacji Niemiec spadają a euro traci na skutek decyzji EBC i słów Lagarde

25-01-2024 15:03
Na skutek decyzji EBC o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, rentowność 10-letnich obligacji rządu Niemiec spadają w okolice 2,3080 proc. Przed decyzją wskazywały poziom powyżej 2,36 proc. Z kolei kurs głównej pary walutowej osuwa się i aktualnie znajduje się przy 1,0865.
Rentowności obligacji Niemiec spadają  a euro traci na skutek decyzji EBC i słów Lagarde
Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.