Raport miesięczny FX: styczeń 2021

29-01-2021 12:45
Podtrzymujemy nasze optymistyczne założenia dla ryzykownych aktywów w średnim i długim terminie, ale w krótkim okresie szum informacyjny i pomniejsze tematy mogą generować wątpliwości wokół wysokich wycen, ryzykując przejściowe korekty i wahadłowy handel. W międzyczasie narracja będzie odbijać się między planami fiskalnymi nowej administracji USA, ścieżką polityki Fed/EBC oraz rewaluacja ryzyk związanych z COVID-19.
Raport miesięczny FX: styczeń 2021

Rynki złapały zadyszki. Okresowa dominacja awersji do ryzyka ściąga indeksy giełdowe z rekordowych szczytów, a na rynek walutowy przynosi wycofanie kapitału z ryzykownych rynków w stronę dolara. Generalny pogląd przyspieszenia ożywienia w drugiej połowie roku z pomocą wyszczepienia społeczeństwa oraz podtrzymywanego wsparcia fiskalnego/monetarnego został przyćmiony wątpliwościami związanymi z zakłóceniami w dostawach szczepionek w Europie, nowymi szczepami wirusa i skutecznością szczepionek wobec nich oraz ekonomicznymi skutkami przedłużanych lockdownów. W tym samym czasie władze deklarują pełne wsparcie i łagodzenie skutków ograniczenia działalności w sektorze usługowym, podczas gdy przemysł nie obserwuje spowolnienia, a globalny handel wrócił do trendu sprzed pandemii. W krótkim okresie rynki prawdopodobnie doświadczą jeszcze niejednej negatywnej wiadomości związanej z wirusem, podczas gdy restrykcje znajdą odbicie w indeksach nastrojów konsumentów i biznesu. Jednak perspektywa ostatecznego wyjścia z pandemii nie zaniknęła i oczekiwania przyspieszenia ożywienia ponownie powinny zacząć dominować, jak tylko do głównej narracji przebiją się dowody skuteczności szczepionek na nowe szczepy wirusa, szacunki zwiększenia produkcji oraz dystrybucji i statystyki przyspieszonego tempa wyszczepienia.

[Więcej w załączonym pliku PDF]

Zastrzeżenia prawne