Przemysł w regionie CEE w dobrej kondycji

01-06-2021 09:39
Po dobrych danych z Polski przyszedł czas na lokalnych rywali. Wskaźnik PMI dla czeskiego sektora przemysłowego wyniósł w maju 61,8 pkt (prog. 59 pkt), podczas gdy na Węgrzech był on znacząco niższy i wyniósł 52,8 pkt. (prog.54,05 pkt.).
Przemysł w regionie CEE w dobrej kondycji

Podobnie jak w innych gospodarkach, czeskie firmy notują znaczący wzrost portfela zamówień, co przy problemach z podażą surowców skutkuje opóźnioną realizacją zamówień. Z pewnością cieszy znaczący wzrost zatrudnienia w sektorze, który obrazuje rosnące zapotrzebowanie na siłę roboczą w związku z ekspansją branży. Znaczącym czynnikiem ryzyka pozostają rosnące koszty produkcji.

Korona czeska z optymizmem przyjmuje dane, EUR/CZK cofa się lekko poniżej 25,40. Notowania EUR/HUF niezmiennie podążają na południe, a kurs znajduje się przy 346 pkt.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.