Przemysł: problemy z realizacją zamówień

15-02-2021 11:19
Odczyt produkcji przemysłowej ze strefy euro rozczarował rynek, ale z uwagi na historyczność dany nie wywołał podwyższonej zmienności na rynku.
Przemysł: problemy z realizacją zamówień

W grudniu produkcja przemysłowa w strefie euro spadła do poziomu -0,8 proc. r/r, vs -0,2 proc. r/r oczekiwana. Szczegóły danych PMI wskazywały, że taka okoliczność może mieć miejsce. Z raportu wskaźnika koniunktury dowiedzieliśmy się, że firmy notowały duży wzrost zamówień, ale jednocześnie wskazywały na problem z realizacją tychże zamówień. Kwarantanny pracowników oraz inne restrykcje, będące konsekwencją epidemii powodowały (i nadal powodują), że sama produkcja jest niższa. W ujęciu miesięcznym spadła do poziomu -1,6 proc.

Dane są historyczne i nie wywołały większej zmienności na rynku. Kurs EUR/USD jest w poniedziałek nieco wyższy i oscyluje wokół poziomu 1,2135. Wyhamował wzrost ceny kontraktu na niemiecki indeks DAX30, który testuje dzienne minima.

Zastrzeżenia prawne