Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

30-07-2021 14:13
Nastroje na rynkach finansowych zostały podporządkowane decyzji FOMC ws. kształtu polityki pieniężnej. Brak zmian w polityce osłabił dolara, co stało się katalizatorem zmian na większości klas aktywów. Fed zwraca uwagę na niewystarczający progres w postpandemicznym odbiciu gospodarczym (szczególnie rynek pracy). W tym kontekście nadchodzący tydzień przyniesie wiele informacji. Wydarzeniem tygodnia będzie raport o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA (tzw. payrolls), który zostanie poprzedzony danymi ADP (czwartek). Oczekuje się solidnego przyrostu zatrudnienia (powyżej 900 tys. miejsc pracy), co może podsycić dyskusje o szybszym terminie normalizacji polityki pieniężnej. Wysokie oczekiwania to jednak ryzyko dużego rozczarowania, toteż zmienność na rynkach finansowych (pomimo sezonu wakacyjnego) może być znacząca. Poza danymi z USA lokalnie istotne będą publikacje wskaźników koniunktury PMI, a także decyzje ws. poziomu stóp procentowych (Australia, Wielka Brytania).
 Przegląd wydarzeń następnego tygodnia

Wydarzenia tygodnia: NFP, ADP, decyzja ws. stóp procentowych (Australia, Wielka Brytania), PMI dla sektora przemysłowego i usługowego

Tydzień rozpocznie się od publikacji PMI dla sektora przemysłowego. W przypadku rozwiniętych gospodarek (Francja, Niemcy, Wielka Brytania) będą to rewizje odczytów, ale wstępne dane dla mniejszych gospodarek mogą mieć istotny wpływ na regionalne nastroje. W środę analogiczna sytuacja będzie miejsce w odniesieniu do sektora usługowego.

We wtorek w Australii bank centralny podejmie decyzję ws. poziomu stóp procentowych. Oczekuje się, że RBA nie zmieni głównych parametrów polityki pieniężnej, pomimo wzrostu inflacji (3,9 proc. r/r). Z banku (podobnie jak z większości banków centralnych) płyną głosy podkreślające przejściowy charakter wzrostu cen, co dla rynków oznacza ni mniej ni więcej niż brak chęci do zacieśniania warunków finansowych. Ważnym argumentem za utrzymaniem akomodacyjnej polityki pieniężnej jest rozprzestrzenianie się epidemii COVID19 w wariancie „delta”, do której Australia podchodzi wyjątkowo poważnie. Rozszerzenie lockdownu w kilku prowincjach implikuje konieczność stymulowania gospodarki w średnim terminie.

Decyzja ws. poziomu stóp procentowych podjęta zostanie również w Wielkiej Brytanii. Rynek oczekuje utrzymania głównej stopy procentowej na niezmieniony poziomie (0,1 proc.), jednak głosowanie w sprawie skali i tempa skupu aktywów może nie być jednomyślne. Za zmniejszeniem skali QE opowiadał się Saunders, który jednak uznawany jest za jednego z największych jastrzębi w BOE. Wydaje się, że Wielka Brytania ma za sobą szczyt fali zachorowań na COVID19 w wariancie „delta”, co powinno sprzyjać oczekiwaniom normalizacji polityki monetarnej, niemniej bardziej prawdopodobne wydaje się zachowanie nastawienia „wait and see”.

W bieżącym tygodniu oczy inwestorów zwrócone będą jednak przede wszystkim w kierunku rynku pracy w USA. Kluczowe będą dane o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP), które zostaną opublikowane w piątek. Wcześniej jednak poznamy raport ADP (środa), przy czym należy pamiętać, że w ostatnich miesiącach nie był on najlepszym prognostą przed oficjalnymi odczytami. Rynek ma relatywnie wysoko ustawione oczekiwania (przyrost zatrudnienia o 926 tys. osób), co oznacza sporą przestrzeń do ewentualnych rozczarowań. Dane makro z amerykańskiej gospodarki (zamówienia na dobra trwałe, dynamika PKB) nie napawają zbyt dużym optymizmem. Gdyby rynek pracy ponownie rozczarował będziemy mieli do czynienia z odwrotem od dolara, gdyż zostanie to odczytane jako argument za kontynuacja luźnej polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. Gdyby jednak oczekiwania się potwierdziły, reakcja może być nieco słabsza. Rynek jest gotowy na stopniową normalizację, pomimo, iż wydźwięk ostatniego posiedzenia decyzyjnego FOMC jest raczej gołębi, co ogranicza przestrzeń do reakcji w przypadku odczytu zgodnego z oczekiwaniami.

Zastrzeżenia prawne