Przed Fed: porządkowanie strategii

15-12-2020 13:24
Z punktu widzenia Fed bieżąca sytuacja gospodarcza nie wymaga istotnych zmian w polityce pieniężnej. Ryzyka wynikające z wzrostu liczby zachorowań mogą być poważne w krótkim terminie, ale stanowią mniejsze zagrożenie długoterminowe w obliczu oczekiwanych masowych sczepień. Naszym zdaniem najbliższym zadaniem dla FOMC powinno być nakreślenie długoterminowych planów dla programu skupu aktywów. Nie uważamy, by nowe informacje były pretekstem do zmiany pozycji USD.
Przed Fed: porządkowanie strategii

Oczekujemy, że Fed utrzyma cel dla stopy rezerw federalnych na 0-0,25 proc. i w przewidywalnej przyszłości nie zanosi się, aby stanowisko Fed w tej sprawie uległo zmianie. Ostatnia projekcja Fed z września sugeruje, że warunki dla podwyżki po stronie inflacji i bezrobocia nie pojawią się wcześniej, jak w 2023 r. Ruch w przeciwnym kierunku jest także bardzo mało prawdopodobny. Pomimo znaczącego spowolnienia wzrostu nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w listopadzie (do 245tys., poprz. 610 tys.) i obaw o wpływ drugiej fali zachorowań, sygnały z Fed (w osobie Charlesa Evansa z oddziału Fed z Chicago) wskazują, że lepszą odpowiedzią na krótkoterminowe ryzyka jest bodziec fiskalny. Kongres pracuje nad nowym pakietem pomocowym, który powinien być uchwalony jeszcze w tym tygodniu, tym samym konieczność reakcji Fed maleje.

W ogólnym ujęciu Fed powinien być zadowolony z utrzymywania się łagodnych warunków finansowych i decydować się na utrzymanie dotychczasowego kursu w polityce monetarnej. W poprzednim komunikacie FOMC zaznaczono, że aktualna polityka jest „odpowiednia”, choć jednocześnie podkreślono gotowość do działania, jeśli sytuacja uległa pogorszeniu.

Jedną z kwestii, która wymaga uporządkowania, jest nakreślenie długoterminowych planów dla programu skupu aktywów, aby były spójne z nową strategią dla polityki stóp procentowych. Obecnie Fed skupuje obligacje za 120 mld USD/mies., ale nie jest jasne, czy i do kiedy takie tempo będzie utrzymane. Biorąc pod uwagę, że ścieżka stopy procentowej została uzależniona od osiągnięcia celów dla stopy bezrobocia i inflacji (z przejściową akceptacją inflacji powyżej celu 2 proc.), warunki dla programu QE także powinny być oparte o wskaźniki makroekonomiczne. Oczekiwalibyśmy wskazania, że tempo skupu będzie podtrzymywane do czasu, aż projekcja inflacja nie będzie przywidywać powrotu poniżej celu 2 proc., a rynek pracy nie znajdzie się na trajektorii ku stanowi pełnego zatrudnienia. Niewykluczone, że najbliższe posiedzenie przyniesie decyzję o zmianie struktury zakupów obligacji z preferowaniem długoterminowych papierów, by tym sposobem wywierać presję na oprocentowanie długoterminowe. Szczepionkowa euforia i oczekiwania przyspieszenia ożywienia od 2021 r. podniosła oczekiwania inflacyjne, wywierając presję na wzrost na długim końcu krzywej dochodowości. Zaniżanie rentowności długu (i pośrednio kosztu kredytu) poprzez nasilony skup aktywów w tym segmencie powinno dodatkowo wspierać gospodarkę.

Rentowności obligacji skarbowych USA - powolne odbijanie na długim końcu; Źródło: Bloomberg, TMS

Rentowności obligacji skarbowych USA - powolne odbijanie na długim końcu; Źródło: Bloomberg, TMS

Nowe prognozy wskaźników makroekonomicznych powinny być zrewidowane w górę, ale nieznacznie i tylko w oparciu o lepszą postawę gospodarki w okresie od września (ostatnia aktualizacja prognoz). Banki centralne unikają agresywnego dyskontowania wpływu szczepionki na perspektywy gospodarcze i utrzymują nastawienie po ostrożnej stronie. Mediana prognoz punktowych poziomu stopy rezerw federalnych (tzw. „dot chart”) powinna dalej implikować brak podwyżek do 2023 r.

Wykres "dot plot" - prognozy członków FOMC dot. poziomu stopy rezerw federalnych na koniec roku i w długim terminie; Źródło: Bloomberg, Fed

Wykres "dot plot" - prognozy członków FOMC dot. poziomu stopy rezerw federalnych na koniec roku i w długim terminie; Źródło: Bloomberg, Fed

Na konferencji prasowej prezes J. Powell może być zapytany o USD, biorąc pod uwagę jego najniższy poziom od kwietnia 2018 r. Zakładamy, że zgodnie z tradycją prezes Fed nie będzie wyrażał opinii o sytuacji na rynku walutowym.

O ile nie pojawi się niespodzianka, decyzja Fed powinna zostać przyjęta neutralnie przez rynki. Podtrzymanie akomodacyjnej polityki pieniężnej przy rozkręcaniu ekspansji fiskalnej i perspektywach szybszego ożywienia opartego o rozpowszechnianie szczepień oznacza wzrost oczekiwań inflacyjnych. Bez reakcji po stronie podwyżek stóp procentowych pogłębianie ujemnych realnych stóp będzie osłabiać dolara w średnim i długim terminie. EUR/USD zblokował się pod 1,22, czekając na świeży impuls. Taki widzielibyśmy w zatwierdzeniu pakietu fiskalnego w USA.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.