Przed EBC

15-06-2023 13:35
Dziś prawdopodobnie Europejski Bank Centralny podniesie stopę procentową o 25 punktów bazowych. To szeroko oczekiwana decyzja. Każda inna będzie dużym zaskoczeniem. Rynek nadal sądzi również, że dalsze zacieśnianie zostanie wprost zakomunikowane.
Stopa refinansowa w strefie euro oraz miary inflacji, źródło: Bloomberg

Na ten moment wycena rynkowa wskazuje ok 95 proc. prawdopodobieństwa ruchu w górę o 25 punktów bazowych. Lipcowa podwyżka jest wyceniana na blisko 80 proc. szans. Inwestorzy będą szukać wskazówek co do dalszych decyzji. Dużą odpowiedzią mogą być zaktualizowane prognozy makro. EBC powinien potwierdzić również to, co mocno sugerowano na majowym posiedzeniu, czyli fakt, że zacieśnianie ilościowe (QT) przyspieszy od lipca.

Jednak spowalniające dane gospodarcze i coraz częstsze sygnały dezinflacyjne osłabiają jastrzębie przesłanie EBC. W ostatnim czasie oczekiwania, że Europejski Bank Centralny po zakończeniu cyklu pozostawi dłużej stopy na podwyższonym poziomie zostały wsparte decyzją Banku Kanady, która podniosła koszt pieniądza po pięciu miesiącach przerwy.

Niepewność makroekonomiczna w ostatnim czasie rzeczywiście się zmniejszyła. Nawet jeśli wzrost stóp się zmaterializuje, powtórka gwałtownych zwyżek z 2022 r. jest bardzo mało prawdopodobna. Krótko mówiąc, EBC i inne banki centralne są znacznie bliżej końca swoich cykli zacieśniania monetarnego.

Należy sądzić, że EBC podjął już decyzję w sprawie bilansu. Operacje TLTRO wygasną zgodnie z planem - lub zostaną spłacone wcześniej, jeśli banki podejmą taką decyzję - a reinwestycje w ramach programu skupu aktywów (APP) zostaną wstrzymane od lipca. To również ustawiło nadwyżkę płynności w systemie bankowym na spadkowej trajektorii.

Spadek EUR/USD w maju wynikał przede wszystkim z jastrzębiej wyceny oczekiwań dotyczących stóp procentowych Fed, podczas gdy wycena rynkowa zacieśniania polityki EBC utrzymywała się na stosunkowo stabilnym poziomie.

Rozwój sytuacji makroekonomicznej od majowego posiedzenia wyraźnie miał więcej do zaoferowania gołębiom niż jastrzębiom w EBC. Inflacja zasadnicza nadal spada, ale pozostaje daleko od 2%, oczekiwania inflacyjne oparte na ankietach również zaczęły zwalniać, wzrost rozczarował, a wskaźniki zaufania wydają się osiągać szczyt. W przeszłości takie tło wystarczyłoby, aby EBC rozważył wstrzymanie podwyżek stóp i poczekał, aż efekty dotychczasowych podwyżek stóp w pełni się rozwiną. Obecnie jednak EBC jest w pełni zdeterminowany, by trzymać się wyższych stóp procentowych.

Zastrzeżenia prawne