Produkcja przemysłowa w Polsce jeszcze pozytywnie

20-11-2020 10:37
W październiku produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 1 proc. r/r, nieco powyżej rynkowej prognozy 0,6 proc. W danych nie widać jeszcze skutków drugiej fali pandemii w kraju i Europie (mocna dynamika towarów eksportowych).
Produkcja przemysłowa w Polsce jeszcze pozytywnie

W ujęciu miesięcznym produkcja wzrosła o 3,2 proc. głównie za sprawą korzystnej różnicy dni roboczych. Po oczyszczeniu z czynników sezonowych wzrost wyniósł 1,6 proc. Silny wzrost odnotowano w produkcji urządzeń elektrycznych (17,4 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (8,2 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (7,4 proc.), mebli (5,5 proc.).

Umiarkowanie dobre dane trzeba skonfrontować z silnym pogorszeniem koniunktury w przemyśle w listopadzie – wskaźnik spadł do -16,9 z 7,0 przed miesiącem. Sugeruje to silniejszy wpływ restrykcji w kraju i lockdownów na rynkach eksportowych Polski, w efekcie czego wyniki produkcji za listopad będą słabsze.

EUR/PLN wzrósł lekko po danych, ale na 4,4670 jest w dolnych granicach ostatniego zakresu wahań. Umiarkowanie pozytywne nastroje na rynkach zewnętrznych powinny ochronić złotego przed wyraźnym osłabieniem do końca dnia.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.