Prezes NBP: wszystko jest możliwe, choć mało prawdopodobne

15-01-2021 16:47
Konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego przynosi sporo ogólnych stwierdzeń, które jednak niewiele wnoszą do dyskusji o perspektywach polityki stóp procentowych. Jeśli już, to prędzej tonują ryzyka dalszych obniżek stóp procentowych. Interwencje walutowe są możliwe, a ich celem jest zapobieganie nagłej aprecjacji złotego.
Prezes NBP: wszystko jest możliwe, choć mało prawdopodobne

Glapiński stwierdził, że NBP ma „dużą przestrzeń” do obniżek stóp procentowych i możliwe jest cięcie poniżej zera, ale obniżka nastąpi tylko przy radykalnym pogorszeniu się sytuacji gospodarczej. W bazowym scenariuszu prezes przewiduje utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie przez najbliższe dwa lata.

W kwestii złotego, Glapiński podkreślił, że kurs złotego pozostaje w płynnym reżimie. Możliwe są jednak dalsze interwencje na rynku walutowym, a dotychczasowe działania miały na celu zapobiec nagłej aprecjacji złotego. Zdaniem prezesa mamy do czynienia z ogromną presją na aprecjację złotego.

Jeśli zaufać tłumaczeniu prezesa, NBP nie będzie stawać na drodze aprecjacji złotego pod warunkiem, że będzie ona odbywać się w spokojnym tempie. Pytanie o to, jakie tempo jest akceptowalne?

EUR/PLN pozostaje stabilny na 4,54, choć biorąc pod uwagę awersję do ryzyka, jaka w ostatniej godzinie rozkręciła się na rynkach światowych, stabilizacja kursu może maskować pozytywny dla złotego odbiór konferencji.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.