Powrót silnego dolara

12-02-2021 12:47
Na rynek walutowy wraca silniejszy dolar, którego umocnienie determinuje sentyment rynku. Kurs EUR/USD cofa się w okolice 1,2101. Słabo wypadają waluty surowcowe. EUR/NOK rośnie do poziomu 10,2980, a rubel jest najsłabszą z walut EM.
Powrót silnego dolara

Złoty odreagowuje część strat poniesionych w wyniku zamieszania na rynku akcji. EUR/PLN schodzi do poziomu 4,5000. Zdecydowanie słabiej złoty wypada w relacji do dolara. Kurs USD/PLN jest najwyższy od początku tygodnia i oscyluje wokół 3,7170. Nieco niżej znalazł się kurs GBP/PLN, którego wartość spadła do 5,1225.

Notowania EUR/PLN znajdują wsparcie w okolicy 78 proc. zniesienia Fibo poprzedniego ruchu spadkowego. Przebicie wsparcia, co od strony fundamentalnej jest jak najbardziej prawdopodobne, utorowałoby drogę do zejścia w okolice 4,4870, a więc progu ostatniej interwencji NBP. Ryzyko kolejnego wejścia banku centralnego jest jednak niewielkie, gdyż tempo aprecjacji złotego jest powolne.

Notowania EUR/PLN, interwał: H1, źródło: TMS BrokersNotowania EUR/PLN, interwał: H1, źródło: TMS Brokers

Po odczycie inflacji umocniła się korona czeska. Tamtejszy urząd statystyczny poinformował o wzroście cen o 2,2 proc. r/r w styczniu. Odczyt uprawdopodabnia podwyżkę stóp procentowych w dalszej części roku, co przekłada się na spadek kursu EUR/CZK do poziomu 25,76 pkt. Najgorzej z walut regionu prezentuje się forint, którego notowania spadają w relacji do euro o 0,2 proc i choć tempo przeceny zwolniło, to kurs EUR/HUF nadal znajduje się wysoko, w okolicy 358 pkt.

Zastrzeżenia prawne

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.